Brætspillet er i to dele.
I første del hjælper de kristne i Jerusalem med at indsamle beretninger fra Jesu liv, bevismaterialer og øjenvidner.
I anden del begynder så retssagen, hvor de indsamlede materialer skal anvendes, og spillerne har rollen som anklager og forsvarer.

De to dele af Anklaget kan spilles uafhængigt af hinanden, men hænger tematisk sammen.

DEL 1

Spillets første del foregår rundt i Israel og Egypten, hvor der skal besøges begivenheder fra påsken, hvor Jesus blev korsfæstet og opstod, og der skal nedskrives glemselstruede begivenheder fra Jesu liv samt indsamles øjenvidner og bevismaterialer.

De to eller fire spillere får udleveret spillekort med de påskebegivenheder, de skal besøge, og på Risikolinjen til højre på spillebrættet er de begivenheder fra Jesu liv, som også skal besøges og bevares.

DEL 2

Spillets anden del foregår i retssalen hos Ældsterådet. Her får spillerne rollerne som forsvarer eller anklager, og de ni medlemmer af Ældsterådets jury skal overbevises om enten at dømme eller frikende såvel Peter og Johannes som byens kristne.

Der er hele tre måder at vinde retssagen: Enten får man overbevist fire af de ni jurymedlemmer, eller man får ændret begrundet tvivl til et uomtvisteligt “skyldig” eller “uskyldig”, elelr man gennemfører retssagens fire faser og vinder på point.

Retssagens fire faser består af de primære påskedage, palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskesøndag.

SPILLEKORT

Spillet indeholder en række forskellige kort, som har betydning i retssagen. Der er beviskort, som består af øjenvidner, bevismaterialer og påskedagens begivenheder. Der er appeller, dvs. kort som appellerer til juryens følelser, logiske sans eller nationale bevidsthed. Der er kort som gennemgår Jesu liv. Der er kort som bekræfter det, man i en retssag kalder begrundet tvivl, og der er flere andre typer kort.

Denne video varer 11 minutter og gennemgår hele spillet.
En kortere video, som introducerer spillet, er øverst her på siden.