Salem er en saga om de få tilbageværende kristne i kongeriget Salem godt 100 år efter en verdensomspændende isvinter. Et projekt til unge og voksne, dvs. skoleklasser, efterskoler, gymnasier, højskoler og klubber for unge voksne. I “Vejen til Salem” fordyber deltagerne sig i hverdagskristendom ved sammen at fortælle historier fra Salem, viklet ind i mysteriet om et forældrepars forsvinden og koblet med bibelkamp og besøg i de bibelske beretninger.

mysteriet

Løs mysteriet om Shula og Tristans forældres forsvinden, imens I forsøger at vinde indbyggernes tillid og bekæmper en modstander .
SPILLETID
: 1 – 2 timer.
ANTAL
: 4 +1 (én modstander har rollen som Modstander).
MÅLGRUPPE
: Fra 5. klasse, gymnasie, klubber for disse aldersgrupper samt voksne.

KRøniken

Kast jer ud i fælles historie-fortælling om hverdagskristne dilemmaer i Salem.
SPILLETID
: 40 – 60 minutter til hver historie.
ANTAL
: Max 5 personer i hver gruppe.
MÅLGRUPPE
: 7.-10. klasse, gymnasie, unge, klubber for disse aldersgrupper samt voksne.

bordrollespil

Led spillerne på missioner, for at indsamle rejsekrystaller, besøge bibellandet og finde tekst-fragmenter til den kristne kirke, som er under stort pres og må handle i det skjulte.
SPILLETID: 1 time pr. spil.
ANTAL: Max 8 +1 spilmester.
MÅLGRUPPE: Alle aldersgrupper og skoler.

Mekanismer

Mysteriet

Vævet ind i spillet er mysteriet om Shula og Tristans forældre. Imens man spiller sig igennem 4 år på skolen, præsenteres hvert semester nye bevis-materialer. Spillerne lærer altså om kristendom samtidig med, at de skaber en historie om, hvad der er sket med de to forældre.
Ligesom i de øvrige spil er den vigtigste mekanisme her den fælles historiefortælling. Deltagerne præsenteres for bevismaterialer og emner om kristen tro, men der er ingen facitliste. Det er deltagernes opgave at bruge de materialer, de vinder igennem spillet, til at skabe historien sammen.

Bibelkamp og bibelvers

At læse, lære udenad og anvende bibelvers er den anden primære mekanisme i spiltrilogien. Bibelvers er spillenes “kampform”, dvs. den måde man vinder terræn og overvinder fjender i Salem.
Til hvert spil hører en bunke Kampkort og en bunke Discipelkort – og til spillet Akademiet hører desuden en bunke Semesterbibelkort. Man vender kort, læser versene, prøver at huske dem udenad og anvender dem i kamp. Samtidig er der visse kort med bibelvers man kun kan tage, hvis man fx har et bestemt antal Evner eller har valgt en bestemt Udrustning.

Evner

I alle tre spil bruges Evner, dvs. Udrustning og Åndsfrugter. Begge er hentet fra Bibelens beskrivelse af kristne værdier.
Udrustning stammer fra apostlen Paulus, som taler om, at en kristen skal iføre sig Guds fulde rustning, og åndsfrugter omtaler Paulus som værende det, der kendetegner en moden kristen.

Det er deltagernes opgave at fordele de max 20 point man kan have i de to slags Evner, og mange opgaver i spillene kræver, at man har et vist antal plus i bestemte Evner.

Fælles spillebræt

Alle tre spil foregår i kongeriget Salem og anvender samme spillebræt med et kort over distrikter, gader, huse.
Med til spillebrættet hører også en Adressebog, som viser samtlige adresser i kongeriget.

INTRODUKTION TIL SAGAEN
Velkommen til Salem. Der er gået 100 år siden en global isvinter, som var så lang og voldsom, at det ændrede verden som vi kender den. De overlevende samlede sig i nye grupper rundt omkring og skabte nye lande, nye territorier, nye grænser, nye folk.

100 år er der gået, og med nye lande fulgte også nye regeringer og nye love. Blandt de love, der blev vedtaget, er at dyrkelse af religion i det offentlige er forbudt. Omtale af religion og tro er forbudt på arbejdspladser, i skoler, i regeringerne. Der er ikke længere officielle kirkebygninger.

Med de nye love fik dyrkelsen af den kristne Gud trange kår. Som årene gik, blev meget om Gud og troen og Bibelen glemt. Ganske få steder i den nye verden findes der grupper af kristne, som forsøger at leve sammen. Et af de steder er Salem. Et kongerige og en by.

Her i Salem regerer kongen sammen med sin embedsgruppe. Og her har den gamle Gabriel samlet en gruppe troende kristne på sit gods, som ligger lige uden for bymuren. På godset, samles de kristne frimodigt, til gudstjeneste og fællesskab. Men det er svære tider, for der er udbredt korruption og fattigdom i byen, og de kristnes forsøg på at gøre noget godt for byens indbyggere bliver opfattet som brud på loven om, at religion i det offentlige er forbudt.

GABRIEL OPSØGER SHULA OG TRISTAN

Shula folder forsigtigt hænderne, lukker øjnene og hvisker: “Almægtige! Hej, det er Shula. Jeg håber virkelig du er der, for der er noget, jeg vil sige til dig.”
Shula standser og kigger op.”Hvorfor har du ikke foldet hænderne? Du sagde vi godt kunne bede sammen!”

På gulvet, lænet op mod en mur, sidder Tristan. Hænderne er ikke foldet, men i stedet placeret på knæene imens fødderne rastløst trommer mod trægulvet.
“Jeg har ikke lyst alligevel! Prøv du bare. Se, om du kan få kontakt.”
“Men du sagde…!”
“Jeg ved godt, hvad jeg sagde! Gør det nu bare selv. Jeg er ikke engang sikker på der er nogen Almægtig.”
“Kan du så ikke bare i hvert fald folde hænderne imens?”
Tristan holder op med at tromme med fødderne og folder langsomt hænderne.Shula fortsætter: “Almægtige! Det er snart en måned siden mor og far forsvandt, og jeg savner dem rigtig meget. Jeg ved ikke hvad vi skal gøre. Vil du…”
Shulas bøn afbrydes af banken på døren.Tristan rejser sig hurtigt, signalerer til Shula at hun skal være stille, og går hen til døren.
“Hvem er det?”
“Mit navn er Gabriel. Må jeg få lov at komme ind?”
“Vi kender ikke nogen Gabriel!”
“Nej, I kender mig ikke… Men jeg kendte jeres forældre. De var medlemmer af den kirke, hvor jeg er præst.”
Shula kigger med en blanding af forundring, glæde og rædsel på Tristan: “Han kender mor og far! Luk ham ind!”
Tristan åbner døren. Uden for står en mand, måske omkring 70 år gammel. I hånden har han et billede af Shula og Tristans forældre.
“Jeg kendte jeres forældre! De troede på den Almægtige, ligesom jeg, og vi har oplevet meget sammen i årenes løb.”
Shula rejser sig hurtigt.
“Den Almægtige? Så findes der altså virkelig en Gud?”
“Ja! Det gør der! Og jeres forældre kendte ham rigtig godt. Må jeg komme ind?”

Søskendeparret Shula og Tristan